Tio bra råd om säkerhet i stallet

Säkerhet vid stallinredning handlar om att minimera riskerna för skador och olyckor, både för hästarna och människorna som arbetar i stallet. Det är viktigt att noggrant planera, välja rätt material och följa säkerhets principer när du inreder ditt häststall.
Säkerhet vid stallinredning är en viktig aspekt att överväga för att skapa en trygg miljö för både hästar och personal. Här är några särskilda överväganden när det gäller säkerhet vid inredning av häststallet:

 1. Använd Säkra Material i Stallinredningen: Vid inredning av din häststall är det av yttersta vikt att använda material som är säkra för både hästar och människor. Se till att materialet inte avger farliga ångor och är fritt från potentiella risker. Om du använder trä, se till att det är behandlat och fritt från skadliga kemikalier.
 2. Runda Av Hörn och Kanter: Undvik vassa kanter och hörn i din stallinredning. Runda av dem för att förhindra att hästar eller människor skadar sig på skarpa kanter. Detta är särskilt viktigt i en trång miljö där olyckor lätt kan inträffa.
 3. Minska Risken för Skärskador från Glas: Glas i fönster och dörrar utgör en potentiell risk för att hästen kan skära sig eller skada sig. Hästar är nyfikna djur och kan oavsiktligt komma i kontakt med de vassa kanterna av glasöverdrag. För att minimera denna risk är det viktigt att vidta rätt åtgärder. En av de mest effektiva metoderna för att minska risken är att använda härdat glas i alla fönster och dörrar i stallet.Härdat glas är en typ av glas som behandlas med värme och snabb kylning, vilket gör det starkare och mer hållbart än vanligt glas. När härdat glas går sönder, krossas det i små, runda och mindre farliga fragment i stället för skarpa skärvor. För att upprätthålla en hög grad av säkerhet bör glaset ha en tjocklek på minst 6 mm, eftersom detta ger extra skydd mot krossning och skador.Dessutom är det klokt att installera skyddsgaller framför glasytor i stallet. Dessa galler kan ytterligare minimera risken för direkt kontakt mellan hästen och glaset. Utformningen och placeringen av dessa skyddsgaller bör följa detaljerade riktlinjer som upprättats av myndigheter som Länsstyrelsen i Stockholm. Dessa riktlinjer kan inkludera rekommendationer avseende materialtyp, avstånd mellan stängerna, höjd och fästmetoder.Genom att kombinera härdat glas med skyddsgaller och följa myndigheternas riktlinjer kan du skapa en stallmiljö där risken för att hästen skär sig på glasöverdrag minimeras betydligt. Detta är avgörande för att säkerställa att stallet är en säker och trygg plats både för hästarna och dem som arbetar i stallet. Det är viktigt att upprätthålla höga standarder för säkerhet och förebyggande av skador i häststallar.
 4. Undvik Klämrisk: När vi talar om säkerhet i en häststall är det av yttersta vikt att uppmärksamma potentiella klämrisker. En av de främsta aspekterna av detta är att undvika att hästar kan fastna i öppningar eller mellan gallar och andra inredningselement.För att förhindra klämrisk är det viktigt att följa vissa riktlinjer och använda säkra designmetoder. Ett grundläggande princip är att avståndet mellan gallar och andra öppningar i stallinredningen bör vara tillräckligt litet för att hindra att en häst kan trycka sitt huvud, kropp eller extremiteter genom dem. En allmän riktlinje är att inte överskrida 50 mm avstånd mellan gallarna för att undvika klämrisk. Detta innebär att när du planerar och bygger din stallinredning bör du noggrant mäta och justera avstånden så att de inte utgör en fara. Om det finns galler i dörrar, fönster eller andra öppningar, se till att de är korrekt installerade och att avstånden inte kan öka med tiden på grund av slitage eller materialförändringar.Vid utformningen av gallar och öppningar är det viktigt att ta hänsyn till hästarnas naturliga rörelser och beteenden. Hästar är nyfikna djur och kan ibland försöka tränga sig igenom öppningar, särskilt om de ser något lockande på andra sidan. Därför är det avgörande att gallarna och öppningarna är utformade på ett sätt som inte lockar hästarna att försöka tränga igenom dem.Genom att följa dessa principer och vara medveten om klämrisker kan du skapa en säkrare miljö för hästarna i din stall och minska risken för olyckor och skador relaterade till klämning. Det är också en god praxis att regelbundet inspektera och underhålla din stallinredning för att säkerställa att avstånden förblir säkra över tid.

 5. Säkra Fästen: Alla fästen och beslag i din stallinredning bör vara pålitliga och starka nog att tåla påfrestningen från hästarnas rörelser. Regelbunden inspektion och underhåll av fästen är viktigt för att säkerställa deras säkerhet.
 6. Säker Elanvändning: Om elektriska installationer finns i stallet, se till att de är korrekt installerade och skyddade mot fukt. Använd jordfelsbrytare för att minska risken för elolyckor.
 7. Optimal Layout och Placering: Tänk på hur hästar och personal kommer att röra sig i stallet. Placera inredningen så att det inte finns trånga utrymmen eller riskzoner där olyckor kan inträffa.
 8. Underhåll Stallinredningen: Regelbundet underhåll och rengör din stallinredning för att minimera halkrisker och upprätthålla en sund luftkvalitet i stallet. För att skapa en hälsosam och säker miljö i din häststall, måste du också vara medveten om luftfuktighet och förekomsten av skadliga mikroorganismer. Höga nivåer av fuktighet kan skapa en idealisk miljö för mögel och bakterier, vilket kan vara skadligt både för hästar och människor som vistas i stallet. För att kontrollera luftfuktigheten är god ventilation avgörande. Se till att stallet har tillräcklig ventilationssystem för att reglera luftcirkulationen och minska fuktigheten. Detta kan hjälpa till att förhindra uppkomsten av mögel och andra skadliga mikroorganismer som kan påverka hästarnas andningshälsa. Dessutom är det en bra idé att regelbundet rengöra och desinficera stallinredningen för att minska förekomsten av skadliga mikroorganismer. Använd säkra och effektiva rengöringsmedel och desinfektionsmedel som är skonsamma för hästar och människor.
  Genom att hantera luftfuktighet och skadliga mikroorganismer kan du skapa en stallet där hästarna trivs och där säkerheten och hälsan är prioriterade. Det är viktigt att kontinuerligt övervaka dessa aspekter av stallmiljön för att säkerställa en trygg och hälsosam plats för både hästar och människor.
 9. Håll Hårda Ytor i Åtanke: När du utformar foderkorgar och foderstationer, överväg att använda hårda ytor som inte kan tuggas på. Denna åtgärd minskar risken för skador som kan uppstå när hästar försöker äta från mjuka ytor.
 10. Kvalitetskontroll av Stallinredning: Vid köp eller installation av stallinredning, se till att den uppfyller säkerhetsstandarder och kommer från pålitliga tillverkare. Detta säkerställer att du har högkvalitativa produkter i din stallinredning.

Genom att följa dessa tio råd kan du skapa en stallet som är en trygg och säker plats för både hästar och människor. Att prioritera säkerheten i stallen är avgörande för att minska risken för skador och olyckor.