1.1 Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, telefon eller annan terminalutrustning som du använder för att besöka webbplatsen. En cookie innehåller endast text, är inte ett program och innehåller inte virus. Cookies placeras antingen av oss (Cookies från första parten) eller av en av våra partner (cookies från tredje part).

Vi använder cookies för att våra webbplatser ska fungera och för att göra dem enklare att använda. Cookies hjälper oss bland annat. att känna igen din dator eller annan terminalutrustning och få en översikt över dina besök så att vi kontinuerligt kan optimera och rikta in oss på webbplatserna och våra tjänster. Detta gör att vi kan ge dig en bättre användarupplevelse med mer relevant innehåll.

Vi kan också i vissa fall använda cookies för att spåra ditt beteende på webbplatserna för att rikta marknadsföring och annonser på våra eller våra partners webbplatser, eller via e-post där du har registrerat dig för nyhetsbrev eller annat mottagande av marknadsföring från oss. Läs mer om detta i avsnittet 2.1.

Vi delar upp cookies i följande kategorier:

 • Nödvändig
 • Funktionell
 • Statistisk
 • Marknadsföring

Du kan läsa mer om våra webbplatsers användning av cookies, samt hur du avvisar eller tar bort cookies, i cookiepolicyn på de specifika webbplatserna.

1.2 Uppgifter som vi behandlar om dig utifrån cookies

Det kommer att framgå av cookiepolicyn på den specifika webbplatsen du kan besöka om webbplatsens cookies samlar in följande typer av information om dig, som beroende på omständigheterna kan utgöra personuppgifter:

 • ett unikt ID
 • teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon
 • IP-adressen till din terminalutrustning
 • din geografiska plats
 • vilka sidor du klickar på (intressen och sökhistorik)
 • transaktionsinformation

1.3 Syftet och den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av olika typer av cookies för följande ändamål:

Obligatoriska cookies:

 • Grundläggande funktioner på webbplatserna så att webbplatserna fungerar och visas korrekt i din webbläsare

Funktions-, statistik- och marknadsföringscookies:

 • Webbplatsanalyscookies används för att spåra vilka sidor som besöks
 • Kundtjänst / interaktionscookies används för att stödja förfrågningar till kundtjänst
 • Sociala mediekakor används för att dela / “gilla” produkter
 • Profilerings- / personaliseringscookies används för att rikta innehållet på sidan mot besökaren
 • Marknadsföringskakor används för att marknadsföra relevanta produkter
 • Videokakor används för att stödja innehåll i form av visuella produktguider och användarhandböcker

Du kan läsa mer om behandlingen av information, inklusive personuppgifter, och syftet med varje cookie i cookiepolicyn på de specifika webbplatserna och i avsnittet 1.4

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer av:

 • Insamling och behandling av personuppgifter på grundval av nödvändiga kakor sker på grundval av dataskyddslagen. 6 (f), eftersom samlingen är nödvändig för att göra webbplatsen användbar genom att aktivera grundläggande funktioner, och eftersom webbplatsen inte kan fungera ordentligt utan dessa cookies. Du kan därför inte välja bort placeringen av dessa cookies, men du kan läsa mer om hur du tar bort dessa cookies i cookiepolicyn på de specifika webbplatserna.
 • Insamling och behandling av personuppgifter via funktionella, statistiska och marknadsföringscookies baseras på dataskyddsförordningens karaktär. 6 (a) och 6 (f), eftersom insamlingen sker på grundval av ditt samtycke till cookiepolicyn i fråga för vår placering av cookies, och därmed behandling av personuppgifter, samt baserat på vårt legitima intresse av att vara kunna optimera webbplatsernas funktioner, information och layout till förmån för dig.


1.4 Radering av personuppgifter som samlats in via cookies

Vi hänvisar till cookiepolicyn för den specifika webbplatsen.

När syftet med insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter via cookies har uppfyllts kommer dina personuppgifter att raderas, såvida det inte finns någon annan rättslig grund för lagringen.

Om det anges att vi vidarebefordrar personuppgifter som samlas in via cookies på våra webbplatser till tredje part, hänvisar vi till raderingspolicyn / lagringspolicyn i den mottagande tredje partens integritetspolicy eller liknande policy.

 • Utlämnande av personuppgifter som samlats in via cookies och överföring därav till tredjeländer

När det gäller överföring av personuppgifter, inklusive överföring till mottagare i tredjeländer, på basis av cookies, hänvisar vi till pkt. 1.6.1.

 

1.5 Överföring och överföring av personuppgifter

Vi kan, beroende på omständigheterna, lämna eller vidarebefordra dina personuppgifter till följande mottagarkategorier:

 • Databehandlare, t.ex. IT-leverantörer som en del av drift och support av våra webbplatser och system
 • Koncernföretag
 • Våra partners i form av leverantörer och underleverantörer av varor och tjänster till dig för våra räkning, t.ex. transport och leverans av varor från webbshopar
 • Leverantörer av tjänster för att rikta in sig på marknadsföring på basis av kakor (cookies från tredje part). Du kan läsa mer om vår överföring av personuppgifter till tredje part på grundval av kakor i cookiepolicyn på de specifika webbplatserna, i underavsnitten i denna policy för de specifika webbplatserna och i pkt. 16.
 • Revisorer, advokater och andra rådgivare
 • Offentliga myndigheter där det krävs enligt lag

1.6 Överföring eller överföring till mottagare i tredjeländer, inklusive internationella organisationer

1.6.1 Överföring till mottagare i tredjeländer via cookies

G Allmän in

Vi vidarebefordrar personuppgifter baserade på cookies till ett antal mottagare utanför EU och EES. Läs mer om detta i de enskilda avsnitten nedan, där ett antal av våra webbplatser, format, koncept och produkter beskrivs mer specifikt och i cookiepolicyn för den specifika webbplatsen.

Dessutom samlar vi in ​​uppgifter på ett antal webbplatser via cookies om ditt beteende på webbplatsen, som vi vidarebefordrar till leverantörer av tjänster inom marknadsföringsinriktning.

Produkter som används för marknadsföringsinriktning kan till exempel vara Google Analytics, Adobe Analytics och Facebook Pixel.

Du kan se i cookiepolicyn för den specifika webbplatsen om vi använder dessa cookies.

Mottagare av data är:

 • Google Analytics -> Google LLC
 • Adobe Analytics -> Adobe Systems Incorporated
 • Facebook Pixel -> Facebook Inc.

Grunden för överföringen är certifiering enligt EU-US Privacy Shield, jfr art. 45.

Du kan läsa mer om EU-US Privacy Shield på www.privacyshield.gov .

De insamlade uppgifterna anonymiseras isolerat, men om du har en Facebookprofil kommer Facebook att kunna sammanställa informationen med din profil, varigenom Facebook kommer att kunna identifiera dig. Vi hänvisar därför också till sekretesspolicyn för din Facebook-profil och Facebooks andra policyer.

Din IP-adress och i vissa fall ditt beställningsnummer vidarebefordras i samband med överföring av den insamlade informationen om dig till Adobe och Google, så att din terminalutrustning och därmed potentiellt du kan identifieras. IP-adressen använder Adobe och Google som en nödvändig del av dataöverföringen och raderar därför IP-adressen direkt efter överföringen, varefter den insamlade informationen om ditt beteende anonymiseras. Salling Group har inte tillgång till din IP-adress som en del av användningen av Adobe Analytics och Google Analytics.

 

1.6.2 Speciellt om Facebook Pixel

Vår användning av Facebook Pixel på en av våra webbplatser innebär att Facebook samlar in följande information:

 • HTTP Headers – Allt i HTTP Headers. HTTP-rubriker är ett vanligt webbprotokoll som skickas mellan en webbläsare och en server på Internet. HTTP-rubriker innehåller IP-adresser, webbläsarinformation, sidplats, dokument, hänvisare och enhet.
 • Pixel-specifik data – Inkluderar pixel-ID och Facebook-cookie.
 • Knappklickdata – Inkluderar alla knappklick från webbplatsbesökare, etiketterna på knapparna och alla besökta sidor till följd av knappklick. Inkluderar även fältnamn i webbplatsform, t.ex. ‘e-post’, ‘adress’, ‘kvantitet’ för köp av en produkt eller tjänst. Vi spelar inte in formulärfältvärden om du inte inkluderar dem som en del av avancerade matchande eller valfria värden.
 • Sidmetadata – Inkluderar sidbeskrivningar, taggar och nyckelord. Detta är samma data som oftast används av sökmotorer och andra webbsidor.

Vi hänvisar också till www.facebook.com för mer information om Facebook Pixel.