Underhåll av Rationel bambuplankor

Om den relativa luftfuktigheten blir för hög är det risk för att det kan uppstå missfärgning på bambuplankorna. Om missfärgade fläckar uppstår kan det vara ett tecken på alger eller svamp. Mikroorganismer som alger och svamp trivs endast när luftfuktigheten är hög. Därför är det viktigt att sörja för god ventilation så att den relativa luftfuktigheten alltid hålls under 60%. Det säkrar också en god miljö för hästarna då en alltför hög luftfuktighet kan vara ohälsosamt för såväl hästar som människor.

Plankornas yta påverkas av vind, regn, frost och solsken (UV). Som en konsekvens av detta kommer ytan med tiden att framstå som grå, smutsig / missfärgad och mindre sprickor / splitter kommer att uppstå. Den bästa tiden för det första underhållet är ca. 6 månader efter installation. Vid denna tidpunkt har ytan öppnats upp, vilket möjliggör en bättre absorption av oljan. Efter detta rekommenderas att rengöra och olja plankorna en gång om året.

Om det löpande underhållet utelämnas finns risk för att missfärgning kan tränga djupt in i ytan med bestående skador som följd.

Rengörning

  1. Blöt plankorna med mycket vatten. Använd en vattenslang men ALDRIG en högtryckstvätt.
  2. Skrubba plankorna med en styv borste längs med plakorna. Använd varmt vatten med ett milt rengöringsmedel avsett för trä. (T.ex. Owatrol Marine Deck Cleaner ) Borsten ska vara väldigt styv, men använd aldrig en stålborste.
  3. Om plankorna har mycket missfärgning, börja med att skrubba i 45 grader i längdriktningen och fortsätt sedan i längdriktningen. Upprepa om det behövs.
  4. Skölj med mycket vatten.

Oljning

  1. Efter rengöring måste bambuplankorna torka i minst 24 timmar. Plankorna måste vara helt torra innan ny olja appliceras.
  2. Olja får endast appliceras i torrt väder. Undvik direkt solljus när du applicerar oljan.
  3. Använd en bra lövträolja. T.ex. Woca Exteriör Träolja / Trip Trap Terrassolja
  4. Följ tillverkarens instruktioner.
Scroll to Top