Bambuskott

Underhåll av Rationel bambuplankor

Om den relativa luftfuktigheten blir för hög finns det risk för att bambuplankorna kan missfärgas. Om det uppstår fläckar på plankorna kan det vara ett tecken på alg- eller svampväxt. Mikroorganismer som alger och svamp trivs endast när luftfuktigheten är för hög. Därför är det viktigt att se till att det finns god ventilation för att hålla den relativa luftfuktigheten under 60%. Detta säkerställer också en hälsosam miljö för hästar eftersom en relativ luftfuktighet över 60% kan vara ohälsosam för både djur och människor.

Ytan på plankorna påverkas av vind, regn, frost och solsken (UV). Som ett resultat kan ytan med tiden bli grå, smutsig/förskjuten i färg och små sprickor och stickor kan uppstå. Det bästa tidpunkten för initialt underhåll är ungefär 6 månader efter installationen. Vid detta tillfälle har ytan öppnat sig och möjliggör bättre absorption av olja. Därefter rekommenderas det att rengöra och olja plankorna en gång om året. Om kontinuerligt underhåll försummas finns risk att missfärgningen tränger djupt in i ytan och orsakar permanent skada.

Rengöring

  1. Blöt plankorna ordentligt med vatten. Använd gärna en vattenslang men ALDRIG en högtryckstvätt.
  2. Borsta plankorna i längsgående riktning med en styv borste. Använd varmt vatten tillsammans med en mild rengöringsprodukt avsedd för trä. (Till exempel Owatrol Marine Deck Cleaner.) Borsten bör vara mycket styv, men använd aldrig en stålborste.
  3. Om plankorna har kraftig missfärgning, börja borsta i en 45 graders vinkel mot längsgående riktning och fortsätt sedan längs med längden. Upprepa vid behov.
  4. Skölj noggrant med vatten.

Oljning

  1. Efter rengöringen bör bambuplankorna torka i minst 24 timmar. Plankorna måste vara helt torra innan ny olja appliceras.
  2. Olja ska bara appliceras i torrt väder. Undvik direkt solljus när oljan appliceras.
  3. Använd en bra lövträolja. Vi rekommenderar Trip Trap Woodcare möbel- och fönsterolja, Teak. Denna olja innehåller ett UV-filter som skyddar plankorna mot solens strålar. Särskilt för plankor som utsätts för direkt solljus är det viktigt att använda en olja med UV-filter. Oljan bör också innehålla fungicid för att skydda mot svamp och alger. Olja avsedd för inomhusbruk är sällan lämplig för bambuplankor.
  4. Följ tillverkarens anvisningar för oljan.

 

Underhåll av galvanisering

Underhåll av galvanisering Varmförzinkade ytor kräver endast begränsat underhåll. Om galvaniseringen skadas mekaniskt kan den repareras med zinkfärg som innehåller minst 80% zink eller genom att applicera smält zink.

Vitrost på zink När en varmförzinkad konstruktion tas upp från zinkbadet påverkas ytan omedelbart av luftens syre, och zinkoxid börjar bildas. Efter att zinkskiktet har exponerats för atmosfären några månader får det en matt, ljusgrå färg. Processen går snabbare om produkterna utsätts för hög luftfuktighet och kondens bildas på ytan. Zinkoxid påverkar inte livslängden, men det gör att den blanka ytan försvinner. För att begränsa bildandet av zinkoxid är god ventilation mycket viktig. Vid otillräcklig ventilation kan zinkoxiden bli så tjock att områden med en vit beläggning, känd som vitrost, uppstår. Vitrost är bara ett tjockt lager zinkoxid, så det påverkar inte livslängden, men det är inte så snyggt att se på.

Våra material levereras på slutna bilar till och från vår verkstad. Varor levereras också till kunderna på slutna bilar om de inte behöver levereras med kran. Vi gör allt vi kan för att skydda zinken mot fukt.

Om vitrost ändå uppstår på inventarierna är det viktigt att börja avlägsna den tidigt i processen. Vi har utfört tester med WM strubolie från VM Zink med bra resultat i vår egen utställning. Du kan köpa produkten hos exempelvis Wupti.com.

Smutt och smuts håller kvar fukt. Regelbunden torkning håller ytorna rena och minskar bildandet av vitrost.

Läs mer om vitrost på www.nordicgalvanizers.com.