fbpx

Hedensted den 30. april 2020
Försäljningsvillkor
Rationel Staldinvetar A/S´s (DK27916198) Allmänna försäljningsvillkor gäller för
leverans av produkt ellertjänst till kund från och med ovan angivet datum och
ersätter tidigare av Rationel Staldinventar A/S publicerade försäljningsvillkor. Dessa
allmänna villkor gäller itillämpliga delar om inget annat avtalats.
PRODUKTINFORMATION
Varorna som presenteras på www.Jaba.se och www.rationel-stald.dk utgör Rationel
Staldinventar A/S´s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor,
produktinformation eller priser angivna på www.jaba.se www.rationel-stald.dk och i
övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.
PRISER OCH FRAKT
Aktuella priser på produkter lämnas på www.jaba.se som uppdateras i realtid.
Priserna anges i SEK och primärt exklusive moms. Pris inklusive moms visas
parallellt med pris exklusive moms i vissa sammanhang. Kostnad för frakt
tillkommer. Rationel Staldinvetar A/S äger rätt att ändra priserna utan föregående
avisering. På www.jaba.se angivet pris gäller om inget annat särskilt
överenskommits.
Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid
fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är
skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera
kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.
BETALNINGSVILLKOR FAKTURA
För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller
organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att
du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha
några betalningsanmärkningar. Sedvanlig kreditprövning sker efter att
personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning
tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Fakturans
betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad
påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning
överlämnas fakturan till inkasso.
ALLMÄNNA BETALNINGSVILLKOR
Betalning kan erläggas genom direktbetalning eller genom faktura. Felaktigheter i en
faktura måste anmälas senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan
felaktigheten inte föras gällande mot Rationel Staldinventar A/S. Produkterna förblir
Rationel Staldinventar A/S´s egendom till dess full betalning erlagts. För
kundanpassade produkter tillverkade med speciella mått och egenskaper debiterar
vi del eller hela ordervärdet i förskott.
BESTÄLLNING OCH ORDERBEKRÄFTELSE
Genom att genomföra ett köp hos Rationel Staldinventar A/S accepterar kunden
dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig
kunden att följa villkoren i sin helhet.

Scroll to Top