Rationel Stallinredning - i helsvetsade robusta sektioner

Vi uppskattar att installation av stallinredning går snabbt och enkelt oavsett om man betalar en hantverkare eller gör det i egen regi. Rationel Stallinredning tillverkas i helsvetsade boxsektioner på fabrik och då är halva jobbet redan utfört.
Snabbt lyfter man in boxsektionerna i byggnaden, skruvar fast den och plockar i färdigkapade planken. Varje sektion har en vertikal U-profil som ger en starkare och säkrare boxvägg. Alla plank får not och spont och sista plankan spänns slutligen ihop med två dolda spännskruvar på en sida. Infästning mot yttervägg sker med en integrerad avslutning av insvetsad 50x50-stolpe.

Rören på front och mellanvägg går genom en stansad profil upp- och nedtill för ren och fin yta mellan boxrören. Skjutdörrsbeslaget av överlägsna tyska Bal-Tik för lätt dörrgång trots tung dörr med plast/ädelträ.

Önskar Ni en tät del på övre delen på mellanvägg -100 cm eller kanske 200 cm - inga prblem - kunden bestämmer. Höjd 215 cm eller 230 cm - foderöppning bredd 20 cm eller 30 cm - ingen extra avgift. Egen designad front - skicka en skiss med förfrågan till JABA.

Vi levererar gärna frontfyllning med ventilationsspringor till ett ringa tillägg.

Boxgaller med stående eller liggande rör - samma pris.

JABA Standard J10

Scroll to Top